All Messages

BG563222111 11/03/2022
0
Recommendations
Comments (0)

Eric W opakowaniu znajduje się kabel adaptera GNB27 do PH2.0, wystarczy go użyć do baterii lipo, a następnie może działać.

2022-02-21 09:55:36 Helpful (0)
Submit
Answers (1)